بررسی آزاد بودن دامنه

بهینه سازی موتورهای جستجو

بررسی آزاد بودن دامنه


حداکثر تا ۲۰ لینک وارد کنید (هر لینک باید در خطی جداگانه باشد)


کد ضد ربات را وارد کنید

Captcha


درباره بررسی آزاد بودن دامنه

با استفاده از این ابزار میتوانید بصورت همزان از آزاد بودن چند دامنه مورد نظر تان اطلاع پیدا کنید، همچنین می توانید اطلاعاتی راجب صاحب فعلی دامنه به دست آورید.

برای این منظور نام دامنه را مانند : upseo.ir وارد نماید و سپس دکمه آنالیز را فشار دهید ، در پایان گزارش وضعیت دامنه می توانید در صورتی که دامنه قبلا ثبت شده است ، اطلاعات صاحب دامنه (WHOIS DATA) را مشاهده فرماید


09122126038